Koncept funkcionisanja SRC Dorian

Sportsko rekreativni centar Dorian je otvoren za svoje korisnike od 07:00 do 23:00 svakim radnim danom i subotom. Nedjeljom se radi od 08:00 do 20:00.

Korisnicima ce na raspolaganju biti veliki broj grupnih kao i individalnih trenaznih programa. U Centru se izvode i savremene dijagnosticke procedure usmjerene na utvrdjivanje komponeneti fizicke forme.

Posebna paznja je posvecena savjetovanju o ishrani sportista, rekreativaca i korisnika sa posebnim nutricionistickim zahtjevima.


Pravila ponasanja u SRC Dorian

Molimo vas da:

- Prilikom ulaska u Dorian pokazete clansku kartu na recepciji.

- Da tokom vjezbanja koristite prikladnu sportsku opremu. Ciste patike i peskir su obavezni.

- Sprave, tegove i rekvizite ostavljate na mjestima koja su za iste predvidjena a u stanju u kojem ste ih zatekli.

- U sali, svlacionici i sauni pocistite za sobom.

- Ne ometate druge clanove pravljenjem buke, bacanjem tegova, mobilnim telefonima ili na drugi nacin.

- Postujete radno vrijeme teretane.

- Postujete sugestije osoblja teretane vezane za tumacenje bilo kojeg od navedenih pravila.Napomena: Maloljetnim licima je dozvoljeno vjezbanje samo uz nadzor roditelja ili pismeno odobrenje.