Visokointenzivni intervalni trening SRC Dorian, se sastoji od uvodnog dijela koji za cilj ima da podigne radnu temperature tijela I mišića, poveća pokretljivost zglobova I preko dinamičkog istezanja omogući adekvatnu pripremu cijelog tijela za ono što slijedi.

U glavnom dijelu se oslanjamo na TABATA princip a u daljem tekstu I opisu samog principa videćete I zašto. Naziv Tabata je dobio po čovjeku koji ga je osmislio- dr Izumi Tabata, japanski ljekar I naučnik. Dr Izumi je sproveo istraživanje u okviru kojeg je kao model koristio intervalni trening. Cilj istraživanja je bio da se ustanovi koje koristi će ispitanici imati od 8 puta ponovljenih sesija tipa 20/10 (20 se odnosi na 20 sekundi tzv. all out vježbanja a 10 se odnosi na 10 sekundi odmora koje se smjenjuju).

Oformio je dvije grupe koje su učestvovale u ovom istraživanju 6 sedmica. Kontrolna grupa je bila pod drugim vidom trenažnog režima. Sprovodili su vježbe umjerenog intenziteta u trajanju od 1 sata 5 puta sedmično, dok je druga grupa bila pod Tabata režimom vježbanja.

Kada preračunamo, prva grupa je vježbala 1800 min. a grupa koja je radila po Tabata principu je utrošila svega 12o min. na trening. Rezultati studije su jasno pokazali da je kod grupe koja je primjenjivala Tabata princip treninga, došlo do podizanja parametara fizičke forme u odnosu na kontrolnu grupu. Tabata grupa je ostvarila podizanje aerobnih I anaerobnih sposobnosti za 28 % više u odnosu na kontrolnu grupu, uz manji utrošak vremena.

Ovim vidom treninga ne samo da štedite vrijeme provedeno na treningu, nego postižete I viši nivo kalorijske potrošnje nakon treninga, u vremenu kada odmarate.

Nakon glavnog dijela treninga, slijedi opuštanje, hladjenje organizma I statičko istezanje.

Probajte tabatu sa nama I pratite promjene svojih parametara fizičke forme.